dnes je 18.4.2024

Input:

289/2019 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 289/2019 Sb., Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2019
o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
430/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění v příloze písm. c)
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
(1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky:
a) v hlavním městě Praze
1. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze,
2. Hlávkova studentská kolej v Praze,
3. Budova Československého rozhlasu v Praze,
4. Hrob Jana Palacha na Olšanských hřbitovech v Praze,
b) ve Středočeském kraji Hrobka T. G. Masaryka na hřbitově v Lánech,
c) v Pardubickém kraji Zámeček v Pardubičkách - Larischova vila,
d) v Moravskoslezském kraji Hrob Jana Zajíce na hřbitově ve Vítkově.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Podmínka zabezpečení ochrany národních kulturních památek
Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr kultury:
PhDr. Zaorálek v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 289/2019 Sb.
Umístění, popis a prostorová identifikace národních kulturních památek prohlášených tímto nařízením
 
a) v hlavním městě Praze
 
 
 
1.
 
Název:
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze
Popis:
kostel s kryptou, terasa před kostelem a vstupní schodiště jako národní památník hrdinů heydrichiády; vrcholně barokní stavba z 30. let 18. století od architektů Pavla Ignáce Bayera a Kiliána Ignáce Dientzenhofera, na pozemcích vymezených prostorovými identifikačními znaky, včetně těchto pozemků, s výjimkou pozemku parcelní číslo 2414
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Praha
Obec:
Praha
Katastrální území:
Nové Město
Pozemky, parcelní čísla:
1072, 1073, 2414, 2420/2
 
 
2.
 
Název:
Hlávkova studentská kolej v Praze
Popis:
vysokoškolská kolej je symbolem násilného potlačení studentských demonstrací protinacistické okupaci v listopadu 1939, připomínkou oběti studenta Jana Opletala; neorenesanční stavba se secesními detaily navržená architektem Josefem Fantou v letech 1903 až 1904, na pozemku vymezeném prostorovými identifikačními znaky, včetně tohoto pozemku
Prostorové identifikační znaky:
Okres:
Praha
Obec:
Praha
Katastrální území:
Nové Město
Pozemek, parcelní číslo:
1140
Budova, číslo popisné:
1966 (část obce Nové Město)
 
 
3.
 
Název:
Budova Československého rozhlasu v Praze
Nahrávám...
Nahrávám...