dnes je 18.7.2024

Input:

30/2010 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 30/2010 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 25. ledna 2010
o vydání cenových rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenová rozhodnutí č. 9/2009 ze dne 21. prosince 2009, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního
Nahrávám...
Nahrávám...