dnes je 22.5.2024

Input:

310/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství

č. 310/2022 Sb., Nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2022
o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
Vláda nařizuje podle § 26 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství:
§ 1
Vzor služebního průkazu
(1) Vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství (dále jen „služební průkaz”) je uveden v příloze k tomuto nařízení.
(2) Na služební průkaz vojáka v záloze povolaného k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství se použijí ustanovení tohoto nařízení obdobně, s výjimkou informace o oprávnění nosit zbraň.
§ 2
Přechodné ustanovení
Služebním průkazem příslušníka Vojenského zpravodajství vydaným podle nařízení vlády č. 374/2005 Sb. se lze prokazovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 374/2005 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
 
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 310/2022 Sb.
Vzor služebního průkazu a jeho popis
Služební průkaz je oboustranná bílá plastová karta o rozměrech 86 mm x 54 mm se zaoblenými rohy.
Služební průkaz je na přední straně opatřen holografickým znakem ve
Nahrávám...
Nahrávám...