dnes je 13.6.2024

Input:

327/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 327/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. prosince 2014,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 906
dvě
2 608
tři
3 411
čtyři a více
4 113
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
700
dvě
957
tři
1 252
čtyři a více
1 547
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro
 
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999
jedna
7 623
6 052
5 767
4 913
4 730
dvě
10 957
8 807
8 417
7 249
6 998
tři
14 903
12 092
11 581
10 053
9 726
čtyři a více
18 674
15 283
14 668
12 825
12 430
 
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999
jedna
4 409
4 409
4 409
4 409
4 409
dvě
6 588
6 588
6 588
6 588
6 588
tři
9 159
9 159
9 159
9 159
9 159
čtyři a více
11 676
11 676
11 676
11 676
11 676
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2015.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...