dnes je 21.2.2024

Input:

33/2019 Sb., Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

č. 33/2019 Sb., Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. ledna 2019
o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
§ 1
Prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
(1) Za národní kulturní památku se prohlašuje kulturní památka Usedlost Bertramka v Praze.
(2) Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Podmínka zabezpečení ochrany národní kulturní památky
Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti
Nahrávám...
Nahrávám...