dnes je 13.6.2024

Input:

347/2017 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 347/2017 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.1.2018
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 12. října 2017
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
6/2018 Sb.
(k 1.1.2018)
mění cenové rozhodnutí č. 3/2017;
nové cenové rozhodnutí č. 9/2017 ze dne 20.12.2017 bylo uveřejněné v Energetickém regulačním věstníku, částce 10
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24 a § 26 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 3/2017 ze dne 26. září 2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
Nahrávám...
Nahrávám...