dnes je 18.7.2024

Input:

349/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 349/2019 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. prosince 2019,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
2 128
dvě
2 912
tři
3 808
čtyři a více
4 592
(2)  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
789
dvě
1 079
tři
1 411
čtyři a více
1 744
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 pro
a)  bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 - 99 999
10 000 -49 999
do 9 999
jedna
8 577
6 821
6 502
5 548
5 374
dvě
11 929
9 525
9 089
7 783
7 545
tři
15 953
12 810
12 239
10 531
10 220
čtyři a více
19 617
15 827
15 138
13 079
12 703
b)  bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
Praha
více než 100 000
50 000 -99 999
10 000 -49 999
do 9 999
jedna
4 872
4 872
4 872
4 872
4 872
dvě
6 953
6 953
6 953
6 953
6 953
tři
9 461
9 461
9 461
9 461
9 461
čtyři a více
11 769
11769
11 769
11 769
11 769
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2020.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...