dnes je 18.7.2024

Input:

351/2022 Sb., Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny

č. 351/2022 Sb., Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2022
o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 20 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 371/2021 Sb.:
§ 1
Rozsah předávaných údajů
(1)  Předávané údaje obsahují jednoznačné identifikátory pojištěnců uvedených v odstavci 2 a údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků uvedené v odstavci 3 tak, aby bylo možno každý případ spotřeby léčivého přípravku jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu pojištěnci.
(2)  Předávány jsou údaje o pojištěncích, kteří změnili zdravotní pojišťovnu a jejichž poslední den příslušnosti k původní zdravotní pojišťovně spadá do kalendářního pololetí předcházejícího kalendářnímu pololetí, ve kterém se nachází měsíc předání podle § 3.
(3)  Předávány jsou údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků vyúčtované původní zdravotní pojišťovně během období 14 kalendářních
Nahrávám...
Nahrávám...