dnes je 22.5.2024

Input:

372/2019 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, 1,50 %

č. 5/2019 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. března 2018 byla v Sarajevu podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 20 dne 4. října 2018. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbyla podle článku 21 Dohody ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou platnosti Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie, podepsaná dne 29. ledna 1957 v Bělehradě a vyhlášená pod č. 4/1958 Sb.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ A VĚDY MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A RADOU MINISTRŮ BOSNY A HERCEGOVINY

Vláda České republiky a Rada ministrů Bosny a Hercegoviny (dále jen „strany”),
s přáním rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému porozumění a k posílení vztahů mezi oběma státy,
se dohodly takto:
  
ČÁST JEDNA - KULTURA
Článek 1
(Kulturní a umělecké akce)
Strany budou podle svých možností podporovat vzájemnou účast příslušných institucí a organizací, jakož i uměleckých subjektů z obou států na kulturních a uměleckých akcích organizovaných v obou státech.
Článek 2
(Výměna návštěv)
Strany budou podle svých možností podporovat výměnu návštěv odpovědných osob a profesionálů z oblasti kultury ke stanovení a zahájení společných projektů spolupráce v prioritních směrech dohodnutých partnery v obou státech.
Článek 3
(Výstavy umění)
Strany budou podporovat výměnu výstav umění v obou státech.
Článek 4
(Knihovny)
Strany budou podporovat výměnu a spolupráci mezi knihovnami z obou států za podmínek stanovených těmito institucemi.
Článek 5
(Překlady)
Strany budou podporovat překlady literárních děl majících svůj původ na území státu druhé strany či tvořících součást jeho kultury.
Článek 6
(Nakladatelství)
Strany budou podporovat spolupráci nakladatelství z obou států.
Článek 7
(Knižní veletrhy)
Strany budou podporovat vzájemnou účast na knižních veletrzích pořádaných v obou státech.
Článek 8
(Divadlo)
Strany budou podporovat spolupráci mezi specializovanými institucemi obou států v oblasti divadla.
Článek 9
(Hudba a choreografie)
Strany budou podporovat výměnu zkušeností a dokumentů v oblasti hudby a choreografie.
Článek 10
(Muzea)
Strany budou podporovat výměnu zkušeností a informací v oblasti organizace a správy muzeí a přímou spolupráci organizací obou států.
Článek 11
(Tradiční lidová kultura)
Strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti tradiční lidové kultury.
Článek 12
(Spolupráce při uchovávání a restaurování památek)
Strany budou usilovat o zavedení přímé spolupráce v oblasti kultury mezi
Nahrávám...
Nahrávám...