dnes je 13.6.2024

Input:

385/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 29.6.2012

č. 385/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 29.6.2012
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 30. listopadu 2011
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
218/2012 Sb.
(k 29.6.2012)
mění; cenové rozhodnutí č. 1/2012 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 5. června 2012, v částce 4
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2011 ze dne 21. listopadu 2011, o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu, cenové rozhodnutí č. 5/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny, cenové rozhodnutí č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, a cenové rozhodnutí č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011,
Nahrávám...
Nahrávám...