dnes je 13.6.2024

Input:

395/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

č. 395/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2015,
kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1) Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc částku:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
1 923
dvě
2 632
tři
3 441
čtyři a více
4 150
(2) Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 za kalendářní měsíc:
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
jedna
706
dvě
966
tři
1 263
čtyři a více
1 561
§ 2
Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 pro
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:
 
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999
jedna
7 731
6 146
5 858
4 996
4 811
dvě
11 114
8 945
8 551
7 372
7 119
tři
15 114
12 277
11 762
10 220
9 890
čtyři a více
18 947
15 526
14 905
13 046
12 648
 
b) bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:
 
 
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 - 99 999

10 000 - 49 999

do 9 999
jedna
4 484
4 484
4 484
4 484
4 484
dvě
6 703
6 703
6 703
6 703
6 703
tři
9 316
9 316
9 316
9 316
9 316
čtyři a více
11 887
11 887
11 887
11 887
11 887
§ 3
Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2016.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Mgr. Marksová v. r.
 
Nahrávám...
Nahrávám...