dnes je 22.5.2024

Input:

411/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

č. 411/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování):
Čl. I
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., vyhlášky č. 390/2007 Sb., vyhlášky č. 194/2008 Sb., vyhlášky č. 15/2009 Sb., vyhlášky č. 484/2009 Sb., vyhlášky č. 384/2010 Sb., vyhlášky č. 441/2011 Sb., vyhlášky č. 456/2012 Sb., vyhlášky č. 401/2013 Sb., vyhlášky č. 346/2014 Sb. a vyhlášky č. 389/2015 Sb., se mění takto:
1. V části „Jihočeský kraj”, písm. a) se za slovo „Blatná,” vkládá slovo „Buzice,”.
2. V části „Jihočeský kraj”, písm. e) se za slovo „Kunžak,” vkládá slovo „Lodhéřov,” a za slova „Pluhův Žďár,” se vkládají slova „Staré Město pod Landštejnem,”.
3. V části „Jihočeský kraj”, písm. g) se za slovo „Jetětice,” vkládá slovo „Jickovice,” a za slovo „Milevsko,” se vkládají slova „Přeborov, Přeštěnice,”.
4. V části „Jihočeský kraj”, písm. h) se za slova „Albrechtice nad Vltavou,” vkládá slovo „Boudy,”.
5. V části „Jihočeský kraj” se na konci textu písmene j) doplňuje slovo „ , Žíšov”.
6. V části „Jihočeský kraj”, písm. l) se za slovo „Tábor,” vkládá slovo „Turovec,”.
7. V části „Jihočeský kraj”, písm. q) se za slovo „Chelčice,” vkládá slovo „Krajníčko,”.
8. V části „Jihomoravský kraj”, písm. c) se za slova „Brno-Nový Lískovec,” vkládají slova „Brno-Ořešín,”.
9. V části „Jihomoravský kraj”, písm. l) se za slovo „Bohutice,” vkládá slovo „Damnice,”.
10. V části „Jihomoravský kraj”, písm. q) se za slovo „Unín,” vkládá slovo „Vohančice,”.
11. V části „Jihomoravský kraj”, písm. t) se za slovo „Přeskače,” vkládá slovo „Rudlice,”.
12. V části „Karlovarský kraj”, písm. c) se za slovo „Božičany,” vkládá slovo „Bražec,” a za slovo „Kyselka,” se vkládá slovo „Mírová,”.
13. V části „Karlovarský kraj” se na konci textu písmene d) doplňuje slovo „ , Šindelová”.
14. V části „Karlovarský kraj”, písm. f) se za slova „Boží Dar,” vkládají slova „Doupovské Hradiště,”.
15. V části „Královéhradecký kraj”, písm. b) se za slovo „Mokré,” vkládá slovo „Očelice,”.
16. V části „Královéhradecký kraj”, písm. c) se za slovo „Třebihošť,” vkládají slova „Velký Vřešťov,”.
17. V části „Královéhradecký kraj”, písm. d) se za slovo „Rohoznice,” vkládá slovo „Sobčice,”.
18. V části „Královéhradecký kraj”, písm. e) se za slovo „Nechanice,” vkládají slova „Nové Město,”.
19. V části „Královéhradecký kraj”, písm. f) se za slovo „Dolany,” vkládá slovo „Heřmanice,”, za slovo „Jasenná,” se vkládají slova „Nový Ples,” a za slovo „Rasošky,” se vkládá slovo „Rožnov,”.
20. V části „Královéhradecký kraj”, písm. g) se za slova
Nahrávám...
Nahrávám...