dnes je 18.7.2024

Input:

420/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 420/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2008,
kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
3/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2 a § 3
Ministerstvo kultury stanoví podle § 45 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 307/2008 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Plán ochrany obsahuje textovou a grafickou část.
(2)  Textová část plánu ochrany obsahuje
a)  výčet nemovitostí, které jsou kulturní památkou nebo národní kulturní památkou, určení urbanistických a krajinných hodnot a nemovitostí, které jsou architektonicky nebo urbanisticky cennou stavbou nebo souborem staveb, historicky významnou stavbou, místem nebo souborem staveb, významnou dominantou, znakem historické kulturní krajiny a nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,
 
b)  určení nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo určení druhů prací na nich, u nichž je vyloučena povinnost podle § 14 odst. 2 zákona,
c)  stanovení způsobu zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace nebo památkové zóny z hlediska státní památkové péče,
d)  odůvodnění plánu ochrany.
 
(3)  Grafická část plánu ochrany obsahuje
a)  výkres č. 1, ve kterém jsou vyznačeny nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, urbanistické a krajinné hodnoty, architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb, významné dominanty a znaky historické kulturní krajiny nacházející se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,
 
Nahrávám...
Nahrávám...