dnes je 18.7.2024

Input:

428/2011 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 428/2011 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
192/2012 Sb.
(k 12.7.2012)
ruší v části šesté body 20 a 21
399/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
ruší v čl. IX body 2 a 3
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část osmou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna občanského zákoníku
Čl. I
V § 54a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 56/2006 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb., se za slovo „připojištění,” vkládají slova „doplňkového penzijního spoření,” a za slova „investiční fond,” se vkládají slova „penzijní společnost,”.
ČÁST DRUHÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. II
V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se za slovo „fondů12a,” vkládají slova „penzijních společností53,”.
Poznámka pod čarou č. 53 zní:


53 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.”.
ČÁST TŘETÍ
Změna obchodního zákoníku
Čl. III
V § 66b odst. 3 písm. e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 88/2003 Sb., se slova „investiční společnost” nahrazují slovy „penzijní společnost, investiční společnost”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o účetnictví
Čl. IV
V § 24 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 410/2010 Sb., se za slova „penzijního fondu,20d,” vkládají slova „povolení k činnosti penzijní společnosti36l,”.
Poznámka pod čarou č. 36 zní:


36 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.”.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V
V § 83 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č.
Nahrávám...
Nahrávám...