dnes je 2.12.2023

Input:

437/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní

č. 437/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2021,
kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, zní:
„Příloha k vyhlášce č. 454/2020 Sb.
Text přílohy zobrazíte klepnutímZDE.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem 31. prosince 2021, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 454/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
Čl. III
Příloha vyhlášky č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, zní:
„Příloha k vyhlášce č. 456/2020 Sb.
Text přílohy zobrazíte klepnutímZDE.“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení na zdaňovací období, která započala přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 456/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Čl. V
Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, se mění takto:
1. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Text přílohy č. 1 - 3 zobrazíte klepnutím ZDE.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Text přílohy č. 1 - 3 zobrazíte klepnutím ZDE.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Text přílohy č. 1 - 3 zobrazíte klepnutím ZDE.“.
2. Přílohy č. 5 až 11 znějí:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Text přílohy č. 5 - 11 zobrazíte klepnutím ZDE.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Text přílohy č. 5 - 11 zobrazíte klepnutím ZDE.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.
Text
Nahrávám...
Nahrávám...