dnes je 18.7.2024

Input:

443/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu

č. 443/2011 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 19. prosince 2011
o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu
Energetický regulační úřad v souladu s § 6a odst. 4 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb., vyhlašuje pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu:
Čl. I
Celkový limit prostředků státního rozpočtu na dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovený nařízením vlády č. 316/2011 Sb., kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, činí 11 700 000 000 Kč.
Čl. II
Z celkového limitu prostředků státního rozpočtu na dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů podle článku I náleží dotace v této výši:
 
Provozovatel regionální distribuční soustavy
1.
ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ: 247 29 035
držitel licence na distribuci elektřiny č. 121015583
roční výše dotace1 691 254 415 Kč
 
výše dotace hrazená čtvrtletně podle § 6b odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb


422 813 603,75 Kč
 
 
 
2.
E.ON Distribuce, a. s.
se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49
IČ: 280 85 400
držitel licence na distribuci elektřiny č. 120806026
roční výše dotace10 008 745 585 Kč
 
výše dotace hrazená čtvrtletně podle § 6b odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.


2 502 186 396,25 Kč
 
Předsedkyně:
v z. Ing. Wieluch v. r.
 
1. místopředseda
Nahrávám...
Nahrávám...