dnes je 18.7.2024

Input:

497/2020 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.2.2021

č. 497/2020 Sb., Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí, ve znění účinném k 1.2.2021
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 16. listopadu 2020
o vydání cenových rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
91/2021 Sb.
(k 1.2.2021)
mění cenové rozhodnutí č. 6/2020; nové cenové rozhodnutí č. 1/2021 bylo uveřejněno v Energetickém regulačním věstníku ze dne 29.1.2021, v částce 2
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 3, § 4, 5, 6, 12, 24, 26 a 54 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 5/2020 ze dne 29. září 2020, kterým se stanovují cena za činnost povinně
Nahrávám...
Nahrávám...