dnes je 22.5.2024

Input:

3/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)

č. 3/2021 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
[zrušeno nepřímo č. 36/2022 Sb.m.s.]
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. listopadu 2014 byl ve Varšavě přijat Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 19631) (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 19702) , Protokolu ze dne 23. listopadu 19773) a Protokolu ze dne 18. prosince 19904) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce1) (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 19702) , Protokolu ze dne 23. listopadu 19773) a Protokolu ze dne 18. prosince 19904) .
Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratiflkační listina České republiky byla uložena u Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, depozitáře Protokolu, dne 28. prosince 2017.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 18. června 2020 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.
Ruské znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
PROTOKOL
o změně Dohody o zřízení a činnosti
Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
vlády Bulharské republiky, Vietnamské socialistické republiky, Mongolska, Polské republiky, Ruské federace, Rumunska, Slovenské republiky a České republiky (dále také Smluvní strany),
berouce na vědomí, že dne 20. února 2013 nabyla platnosti Dohoda uzavřená mezi Mezinárodní bankou hospodářské spolupráce a vládou Kubánské republiky o konečném vypořádání vzájemných finančních pohledávek a závazků podepsaná dne 20. prosince 2012 ve městě Havaně, Kubánská republika, a také to, že se v této souvislosti Kubánská republika zřekla účasti na Dohodě o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské
Nahrávám...
Nahrávám...