dnes je 8.12.2023

Input:

58/2022 Sb., Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu

č. 58/2022 Sb., Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2022
o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 150/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 34 odst. 5 a § 34a odst. 9 zákona o elektronických komunikacích:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) přeneseným telefonním číslem telefonní číslo, u něhož byla realizována změna poskytovatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
b) opouštěným operátorem podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, v níž dojde v důsledku přenesení telefonního čísla k ukončení poskytování související veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
c) přejímajícím operátorem podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, v níž dojde v důsledku přenesení telefonního čísla k zahájení poskytování související veřejně dostupné služby elektronických komunikací,
d) referenční databází přenesených čísel informační systém vytvořený na základě dohody podnikatelů působících na trhu elektronických komunikací a provozovaný způsobem umožňujícím dálkový přístup jako jediný kompletní zdroj informací o přenesených telefonních číslech sloužící zejména pro správné směrování volání,
e) objednávkou přenesení soubor parametrů a dat vytvořený přejímajícím poskytovatelem z údajů uvedených v žádosti účastníka o zajištění přenesení telefonního čísla, jehož zasláním přejímající poskytovatel služby vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o této žádosti,
f) objednávkou změny poskytovatele služby přístupu k internetu soubor parametrů a dat vytvořený přejímajícím poskytovatelem služby přístupu k internetu z údajů uvedených v žádosti účastníka o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu, jehož zasláním přejímající poskytovatel služby přístupu k internetu vyrozumí opouštěného poskytovatele služby přístupu k internetu o této žádosti,
g) společným řešením informační komunikační systém podle § 34a odst. 12 zákona o elektronických komunikacích vytvořený na základě dohody podnikatelů působících na trhu elektronických komunikací, provozovaný a fungující nepřetržitě způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na otevřeném základě vůči všem poskytovatelům služby přístupu k internetu, určený k zaznamenávání a zprostředkování komunikace mezi přejímajícím a opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu a pro provádění nezbytných úkonů souvisejících se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu.
ČÁST DRUHÁ
PŘENOSITELNOST ČÍSEL
§ 2
Referenční databáze přenesených čísel a směrování provozu na přenesené telefonní číslo
Nahrávám...
Nahrávám...