dnes je 22.5.2024

Input:

11/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění účinném k 5.11.2017

č. 11/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění účinném k 5.11.2017
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 6. ledna 2017
o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
380/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění; nový výměr MF č. 04/2017 je publikován v Cenovém věstníku v částce 9/2017 ze dne 27. 9. 2017
394/2017 Sb.
(k 5.11.2017)
mění; nový výměr MF č. 05/2017 je publikován v Cenovém věstníku v částce 11/2017 ze dne 1. 11. 2017
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 25. listopadu
Nahrávám...
Nahrávám...